Uporaba sodobnih tehnologij v povezavi s tradicionalno obrtjo za Rokodelski Center Ribnica

Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. in III. ter Implementacija dizajna – strategije

 

Študenti: Bizjak Rebeka, Horvat Sandreli Marlena, Ivanenko Oleksandra, Peterle Tjaša in Sabo Sara
Letnik in smer študija: 2 in 3. letnik, Design management
Mentorica: doc. mag. Mateja Š. Dimic
Somentorica: pred. Živa Slavec
Strokovnjaki RCR: strokovna sodelavka RCR, Katja Žagar strokovnjakinja za rokodelstvo in tradicionalne obrti ter Jernej Breznik strokovnjak na področju digitalnih tehnologij – 3D printanja gline
Foto: doc. mag. Mateja Š. Dimic in arhiv študentk

V projektu »Uporaba sodobnih tehnologij v povezavi s tradicionalno obrtjo« so študenti Dizajn Managementa v prvem semestru študijskega leta 2022/23 sodelovali s potencialnim naročnikom Rokodelskim Centrom Ribnica. Obravnavali so dve temi:
– Preoblikovanje tradicionalnih izdelkov v sodobne, za sodobnega kupca (pri predmetu Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. in III.) ter
– Idejni koncept uporabe sodobnih tehnologij (3D printinga) za keramične izdelke (pri predmetu Implementacija dizajna – strategije)

Skozi študijski proces so študenti dobili priložnost sodelovanja z realnim naročnikom – Rokodelskim Centrom Ribnica. V projektnih nalogah smo si zadali cilj povezati tradicionalna znanja rokodelstva z novimi tehnološkimi znanji in digitalizacijo. Študentje so s podjetniškim in inovativnim pristopom razvili konceptualne projekte, smiselne in rentabilne uporabe 3D tehnologij (3D printanja) ter razvili serijo idejnih predlogov / izdelkov, ki ustrezajo potrebam sodobnih uporabnikov z upoštevanjem tradicionalnih znanj in veščin rokodelstva.

Projekt smo pričeli v oktobru 2022, ko so študenti obiskali Rokodelski Center Ribnica (RCR) in se spoznali z naročnikom, njihovimi izzivi in dobili vpogled v oblikovalski problem.
Na podlagi raziskave in postavljenih izhodišč in projektnih ciljev so študenti generirali ideje ter razvili idejne koncepte, ki smo jih preverili pri naročniku ter prišli do dragocenih povratnih sporočil in komentarjev. S pomočjo prototipiranja, ki smo ga izvedli v našem prototipnem laboratoriju v HDMI smo idejne koncepte lahko stestirali in odpravili pomankjljivosti,kijih procesu generiranja ni bilo moč opaziti.

V januarju 2023 smo idejne predloge in prototipe predstavili v RCR naročniku in širši javnosti.

Razvoj novega produkta za blagovno znamko Doroteja za Samostan Mekinje

Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. in Studio za konceptualno produktno oblikovanje II

 

Študenti: Bizjak Rebeka, Horvat Sandreli Marlena, Ivanenko Oleksandra, Peterle Tjaša, Sabo Sara, Maja Teyrovsky
Letnik in smer študija: 1 in 2. letnik, Design management
Mentorica: doc. mag. Mateja Š. Dimic
Foto: doc. mag. Mateja Š. Dimic in arhiv študentk

Pri predmetu Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. in II. so študenti Design Managementa v prvem semestru študijskega leta 2021/22 dobili priložnost sodelovanja z realnim naročnikom – Samostanom Mekinje. Tako so se študentke prvega in drugega letnika na podlagi izhodišč in želja samostana posvetile razvoju novega produkta za blagovno znamko Doroteja. Pri razvoju idejnih predlogov smo upštevali želje naročnika in sledili viziji ter poslanstvu zavoda. Konec januarja 2022 smo predstavnikom Samostana Mekinje predstavili 6 idejnih predlogov za nove produkte, ki so sodobni, inovativni in jih je mogoče hitro realizirati in uvrstiti v nabor izdelkov bagovne znamke Doroteja.

Zagon projekta “Design Thinking Lab – Coworking” na Fakulteti za dizajn

diplomsko delo

Študenti: Anamarija Čuden
Letnik in smer študija: 1L DM
Mentor: Nada Matičič, Jordan Berginc

V okviru tega diplomskega dela je bila na Fakulteti za dizajn med študenti izvedena anketa, ki ugotavlja stopnjo informiranosti študentov o podjetniškem ekosistemu v Sloveniji ter ugotavlja njihove ekstrakurikularne potrebe in interese. “Design Thinking Lab – Coworking” je projekt za spodbujanje idej mladih kreativcev, ki nudi povezovanje in dodatno znanje s področja kreativnega podjetništva. V program bi si želeli v prihodnosti vključiti čim več študentov in nuditi kakovostno podjetniško – kreativno usposabljanje za lažji prehod na kasnejšo samostojno podjetniško pot oz. vključevanje v nadaljnje podjetniške ekosisteme. V okviru tega projekta bi se izvajale razne aktivnosti, od delavnic, predavanj in mreženj do mentorstev ter usmerjanja v kasnejše podjetniške ekosisteme, npr. inkubatorje. Design Thinking Lab – Coworking bi nudil kakovostno učno okolje s strokovnjaki iz različnih področij, ki bi mladim nudili spodbudno okolje za kreativno inoviranje. Inovacije so tiste, ki jih danes potrebujemo bolj kot kadarkoli, da se lahko uspešno borimo proti sodobnim izzivom, poleg tega pa podpiramo tudi inter in multidisciplinarne time ter sodelovanje s študenti in profesorji iz tujine, da se izmenja čim več kvalitetnega znanja. V okviru tega projekta sem razvila tudi pohištveno linijo, imenovano DiFer, ki svoj navdih išče v logotipu same fakultete. Zajema tri vrste elementov – sedalne elemente, odlagalne elemente in cvetlična korita. Kot primer sem novo-dizajnirane elemente umestila v prostor, v pritličje Dunajske 129 in predstavila dinamiko znotraj samega ambienta.