Informacijski dizajn

Vizualne komunikacije in UX/UI – magistrski študij

Mentor: doc. mag. Katarina Klemen

Študenti: Ana Šuperger, Jan Martinšek, Tajda Goričan in Katja Dobrajc

Kreativni vidik piktogramov v informacijskih sistemih povzema navdih iz prostorskih zasnov, arhitekture in filozofije izbranega ustvarjalca. Bodisi arhitekt, slikar, modni oblikovalc, ki je navdih za likovno sporočilo informacijske govorice piktogramov teme načrtovalske naloge, ki ima analitičen vidik kot tudi kreativni aspekt.

Signalizacija – oblikovanje usmerjanja in označevanja

Vizualne komunikacije in UX/UI – magistrski študij

Mentor: doc. mag. Katarina Klemen

Študenti: Tina Cajnkar, Katarina Presečnik in Sara Založnik

Naloga temelji na razvoju oplemenitenja zelenih površin v Ljubljani z načrtovanim konceptom signalizacijskih oznak v katero sodi piktografija. Študentke so zasnovale samostojen grafičen jezik za dve zeleni površini Ljubljane: Ljubljanski grad in park Tivoli. Ustvarile so grafične simbole – ikone in tipografske izpise v značilni tipografiji in razvile usmerjevalne oznake za različne ciljne skupine obiskovalcev zelenih površin. V nalogi je ključno načrtovanje usmerjeval in informacijskih tabel, ki so vizualno povezane z okoljem.

 

Prenova CGP knjižnice Miklova hiša Ribnica

Vizualne komunikacije in UX/UI – magistrski študij

Mentor: izr. prof. dr Martina Kač Nemanič

Avtor: Tina Đženadić

Magistrsko delo vsebuje projekt prenove celostne grafične podobe za knjižnico Miklova hiša. Glavni cilj projektne naloge je prenoviti celostno grafično podobo knjižnice tako, da bo nova CGP ustrezala sodobnim vizualnim smernicam in potrebam uporabe, hkrati pa izražala povezavo s Knjižnico Miklova hiša. Projekt vključuje izdelavo vseh poglavitnih elementov CGP, izdelavo osnovnih komunikacijskih sredstev in priročnika CGP.

Skozi igro se učim

Vizualne komunikacije in UX/UI – magistrski študij

Mentor: izr. prof. dr Martina Kač Nemanič

Avtor: Meta Tomažič

Magistrsko delo predstavlja grafično oblikovanje delovnega zvezka za predšolske otroke. Cilj projekta je pridobiti grafični način za podajanje vaj, ki bi ustrezal stroki in otrokom pri razvoju drobnogibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti. Z vajami se bodo lahko otroci bolje pripravili na pisanje. Uporabne so tako individualno doma, kot tudi v vrtcu in šoli. Upodobljene so pastelne barve, slovenske živali in funkcija piši-briši, ki spodbujajo motivacijo in ekološko naravnanost.

Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij in UX/UI 

Vizualne komunikacije in UX/UI – magistrski študij

Mentor: izr. prof. dr Martina Kač Nemanič

Avtor: Mima Zbilić

Naloga prikazuje spletno oblikovanje portfolia, kjer je glavni cilj zasnova minimalistične kompozicije z osebnim pečatom. Učinkovita komunikacija je ključnega pomena, saj strankam omogoča lažji dostop. Temeljno vodilo oblikovanja predstavlja citat na pristajalni strani “Make it simple but significant”. Dela so ločena glede na barvni sestav. Meni je zavestno preprost in enostaven za uporabo.

Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij V – informacijski dizajn

Vizualne komunikacije

Mentor: izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič

Študenti: Matic Ahlin, Max Weber Doleček, Tilen Žagar, Lana Cedilnik, Gaja Žnidarčič, Veronika Slakan, Eva Zelnik, Anamarija Pirc, Nika Šibilja Mlinarič in Teja Arzenšek

Pri preoblikovanju promocijskih materialov za Fakulteto za dizajn je zasnovana strategija, ki ohranja prepoznavnost fakultete, hkrati pa prinaša modernizacijo vizualnih elementov. Ključna odločitev je bila ohranitev obstoječe barvne palete, ki zagotavlja prepoznavnost. Oblikovana grafika je aplicirana na različne tiskovine, kot so: majica, obesek za ključe, skodelica, steklenica, beležka, tote bag, nogavice, … ter družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram. 

Načrtovanje tipografske družine in tiskovine

Tipografija III (smer Vizualne komunikacije)

Mentor: asis. mag. Teja Smekar in višji predavatelj Anže Veršnik

Študenti: David Vabšek, Dino Spahić, Tanja Brate, Teja Koter, Tine Ugrin, Rob Svenšek, Vita Potočnik, Lučka Fabijan, Miha Bogolin, Samo Balažič, Rene Bekar in Nuša Mihelič

 

V 2. letniku študija Vizualnih komunikacij pri  predmeta Tipografija III  študenti samostojno oblikujemo tipografsko družino v njim poljubni temi.  Na podlagi raziskave se delo nadaljuje s konceptualizacijo nove akcidenčne črkovne vrste, katere glavni namen je tudi kasnejša uporaba v tipografskem prelomu publikacije z izbrano tematiko.

Osebna blagovna znamka

Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij V.

Mentorica: doc. mag. Barbara Dovečar

Študenti: Mark Novak, Lučka Fabijan, Ajla Grahović, Dino Spahić

Študenti 3. letnika vizualnih komunikacij so si oblikovali osebno blagovno z namenom predstavitve svojih del na spletu in za lažji vstop na trg dela. Oblikovali so celostno grafično podobo za svojo osebno blagovno znamko, spletno stran, portfolio in CV. Vsak si je oblikoval tudi predstavitev na socialnih omrežjih (Instagram, Linkedin, …).

Interdisciplinarni projekt Fakultete za dizajn in  Fakultete za računalništvo in informatiko

Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij V.

Mentorici: izr. prof. dr. Narvika Bovcon in doc. mag. Barbara Dovečar

Študenti: Skupina Klepetko – Patricija Rantaša (FD), Vita Potočnik (FD), Sandra Stančeska (FD), Marko Kofol (FRI), Tomaž Sagaj (FRI)
Skupina  Panda Mia – Matej Ferlič (FD), Nina Kuhar (FD), Nina Šabanovič (FD), Tit Lončarevič (FD), Nik Držanič (FRI), Ivo Pajer (FRI), Matevž Kukovičič (FRI) 

 

Interdisciplinarno povezovanje med različnimi študijskimi smermi in različnimi fakultetami se vse bolj uveljavlja in spodbuja. Predstavljamo 2 projekta, ki sta nastala v sodelovanju Fakultete za dizajn in Fakultete za računalništvo in informatiko: Panda Mia in Klepteko. Klepetko je interaktivna učilnica za otroke od 4. do 6. razreda osnovnih šol, ki spodbuja učenje, igro in spoznavanje različnih vsebin. Panda Mia je nepogrešljiva žepna asistentka v času pandemije.

Predstavitvena publikacija
Fakultete za dizajn

Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij V.

Mentorice: doc. mag. Nataša Vuga, doc. mag. Darja Brečko Poženelj

Študenti: Rob Svenšek, Vita Potočnik, Dino Spahić, Maša dernovšek, Patricija Rantaša in Sandra Stanchesca

Študenti 3. letnika so oblikovali predstavitveno tiskovino za Fakulteto za dizajn – smer vizualne komunikacije. Razviti so morali koncept in v nadaljevanju prelom za zahtevno tiskvino, ki vključuje veliko slikovnega materiala in info grafike. Predstavljamo 4 najboljše rešitve, ki jih odlikuje izvirnost in tehnično znanje.

Načrtovanje celostne grafične podobe in embalaže

Načrtovanje vizualnih komunikacij III, IV

Mentorice: doc. mag. Nataša Vuga, doc. mag. Barbara Dovečar, doc. mag. Katarina Klemen

Študenti: Ikona: Ema Turšič in Rene Bekar// Gondola Venice hotel: Urban Vendramin/ Cats&Plants hotel: Nika Dermota/Ceremonial: Nuša Mihalič/Sssugar!: Klemen Kekec in Valerija Arkhypova /Plantful: Rob Svenšek /Perioda: Lučka Fabijan, Dino Spahić / Hedda Hotels: David Vabšek / In 1 hotel: SAmo Balažič / Sladka Suzi: Ana Štebe, Maj Knežević

Študenti so v okviru Studia za celostno grafično podobo in embalažo najprej oblikovali strategijo in koncept. Na tej osnovi v nadaljevanju razvili celostno grafično podobo in sicer osnovne elelemnte identifikacije kot so  simobol, barvni sistem, tipografski sistem, vzorec ,… Oblikovali so pisarniške tiskovine (dopis, vizitke, kuverte, mape,…) usmerjevalni sistem (notranji in zunanji) ter oglaševanje. Na osnovi celostne grafične podobe so študenti oblikovali tudi serijo embalaž. Prikazanih je 10 projektov: Ikona, Gondola Venice hotel, Cats&Plants hotel, Ceremonial, Sssugar!, Plantful, Perioda, Hedda Hotels, In1 hotel in Sladka Suzi.

Interaktivno oblikovanje-
mobilna aplikacija

Interaktivno spletno oblikovanje III

Mentor: doc. Matjaž Tomažič

Študenti: Lučka Fabijan, Eva Leber, Dino Spahić, Vita Potočnik, Lučka Fabijan, Patricija Rantaša, Rob Svenšek, Nina Kuhar

V okviru studijev za interaktivno in spletno oblikovanje študenti osvojijo temeljnih spoznanja o delovanju jezika novih medijev. Na praktičnih projektih v katerih oblikujejo mobilno aplikacijo razvijejo sposobnost za pravilno uporabljanje jezika novih medijev za načrtovanje vizualne komunikacije v novih medijih.

Ilustrirana knjiga
Lahkonočnice

Ilustracija III

Mentoriji: doc. Dare Birsa, doc. mag. Katarina Klemen, asist. Nataša Šuštršič Plotajs,
doc. mag. Barbara Dovečar

Študenti: Vladlena Salyayeva, Križman Veronika, Rob Svenšek, Nadja Srpčič, Nikol Stojanović,Patricija Rantaša, Vita Potočnik, Sandra Stanchesca

Kompleksen projekt “Ilustrirana knjiga Lahkonočnice” zahteva celovito oblikovalsko znanje študentov vizualnih komunikacij. Od oblikovanja koncepta, serije ilustracij za celotno knjigo in končne postavitve knjige. Študenti so raziskovali lasten likovni izraz in ga razvijali skozi unikatne serije ilustracij. Umestitev v format, določitev mreže in preloma, strukturiranje in oblikovanje teksta, povezovanje ilustracije in tipografskih elementov, določitev material, tiska,… 

Ilustracija študije

Ilustracija I in  Ilustracija II

Mentorja: doc. Dare Birsa, asist. Nataša Šuštršič Plotajs

Študenti 1. in 2. letnika vizualnih komunikacij

Ilustracija je polje svobodne raziskave oblikovanja tehnik, pristopov…, ki vselej konča v izdelku kjer se zlije z drugimi panogami grafičnega oblikovanja. Osnovno vodilo je vedno kako podati sporočilo in ustvariti slogovno enotne ilustracije, ki bodo nagovarjale, a v sozvočju z vsemi elementi izdelka in z osebno noto. V širokem spektru tehničnih pristopov poteka pot raziskovanja od analognega k analogno-digitalnemu in digitalnemu. S širitvijo tehničnih znanj in veščin, metod snovanja in konceptualizacije, iteracij v povezavo z grafičnim mišljenjem, se osnova za osebni slog le krepi.

Načrtovanje
plakata in brošure

Interaktivno spletno oblikovanje III

Projekt plakat in tiskovina, ki ga izvajamo v 2. letniku,  spodbujata pri študentih ustvarjalnosti in analitičnost mišljenja ter njihov razvoj v kontekstu vizualnih komunikacij, sposobnosti za jasno analiziranje oblikovalskega problema in jedrnat zapis oblikovalskega koncepta in razlage ter predstavitve končne rešitve. Študenti razvijajo svoje abstraktno in konceptualno mišljenja (design thinking) na funkcionalno-sporočilni in likovni ravni v kontekstu vizualnih komunikacij.

Interaktivno oblikovanje-
spletni portfolio

Interaktivno spletno oblikovanje III

V 3. letniku študenti samostojno oblikujejo spletno stran na kateri predstavijo svoj portfolijo. Samostojno načrtajo uporabniško izkušnjo in oblikujejo spetno predstavitev s katero nagovarjajo ciljo publiko. PRedstavljena sta 2 portfolija.

 

Video – animacija
avtoportret

Interaktivno spletno oblikovanje III

Pri predmetu Video in animacija študenti pridobijo tako teoretično kot praktično znanje za izdelavo predstavitvenega videa in animirane grafike. Spoznajo teorijo filmskega jezika kot osnova za razumevanje specifik jezika videa. Samostojno načrtajo scenarij in režijsko knjigo za kratek predstavitveni video z upoštevanjem principov filmske montaže planov. Spoznajo principe video montaže slike v sliki in uporabe video efektov. Predstavljeni so 4 projekti z naslovom “Avtoportret”  ter dva predstavitvena videa za Fakulteto za dizajn.

Fotografija

Fotografija II

Mentor: doc. Primož Korošec

Študento pri predmetu Fotografija pridobijo teoretično in praktično znanje za izdelavo določenega oblikovalskega izdelka kot dela osebnega portfolia. Usposobljeni so za uporabo profesionalne fotografske opreme. Kamera srednjega in velikega formata. Digitalna kamera. Delo v studiu. Osnove studijske fotografije in uporaba Photoshopa. Uporaba umetne svetlobe v studiu in na lokaciji.  Razvijajo idejni koncept za fotografijo znotraj oblikovalskega projekta. Analitičen pristop k vizualnemu problemu, zbiranje vizualnih referenc in izvedba fotografskega projekta. Predstavljeni so 4 študentski projekti, ki so nastali v 3. letniku.

Dinamična celostna grafična podoba FD

Načrtovanje vizualnih komunikacij V

 

Mentorica: doc. mag. Barbara Dovečar

Študent: Vita Potočnik

Prikazane so dinamične grafike za študijske smeri na Fakulteti za Dizajn. Modularne grafike ponujajo možnost uporabe v različnih formatih – kot samostoječi elementi ali kot dopolnilni elementi za PowerPoint predstavitve. Vsaka smer je dobila svojo značilno barvo in grafične elemente, ki jo najbolje predstavijo.

Brumnovi nagradi

Vizualne komunikacije

Mentor: doc. mag. Katarina Klemen
Avtor: Rob Svenšek, Silina Pintar

Naloga predstavlja znamčenjen Brutalizma v Ljubljani kot elementa kulturne dediščine.
Osredotočali smo se na znamčenje v digitalnem okolju in zasnovali elemente znamčenja, kjer smo upoštevali vizualne karakteristike brutalistične arhitekture. Te smo opredelili v interaktivnem priročniku celostne grafične podobe. V zadnji fazi je sledila aplikacija blagovne znamke ter njenih vizualnih karakteristk preko družbenih omrežij in spletne strani, ki služi kot zbirka Brutalistične arhitekture v Ljubljani.

Ta spletna aplikacija je nastala v okviru projekta MiCreate (Otroci migrantov in skupnosti in Preoblikovanje Evrope). Financira ga Evropska komisija, vodi pa ga Science and Raziskovalno središče Koper. Slednji je izdelal tudi idejni načrt. Uporabniška izkušnja in oblikovanje je delo Fakultete za dizajn v Trzinu. Razvoj in programiranje sta bila prispevali raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze Ljubljane.

Interdisciplinrani projekt
GIDE – Api global, svoboda

GIDE – Group for International Design Education.